چه کسی می گوید که گرانی شده است؟

چه کسی می گوید که گرانی شده است؟

 ...

دوره ارزانیست

دل ربودن ارزان
دل شکستن ارزان

دوستی ارزان است
دشمنی ها ارزان

چه شرافت ارزان
تن عریان ارزان

آبرو قیمت یک تکه ی نان
و دروغ از همه چیز ارزان تر

قیمت عشق چقدر کم شده است
کمتر از آب روان

و چه تخفیف بزرگی خورده:
.
.
.
.
قیمت هر انسان

/ 1 نظر / 21 بازدید
هاجر

.. حراج دلهره آوریست .. چقدر خریدار دارد!! ..